รางวัลพระปกเกล้า’ 65

Date

ชื่อหนังสือ :

รางวัลพระปกเกล้า’ 65

ชื่อผู้แต่ง :

สถาบันพระปกเกล้า

เลขเรียก :

352.14 ส181ร 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์วัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้รางวัลพระปกเกล้าทองคำ จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่องรวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัฒกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย