ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

Date

ชื่อหนังสือ :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

ชื่อผู้แต่ง :

ไพสิฐ พาณิชย์กุล

เลขเรียก :

323 พ998ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในประเด็น “สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”ใช้วิธีในการศึกษาโดยการสำรวจและประเมินจากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในการใช้สิทธิชุมชนภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2560 เพื่อต้องการที่จะชี้ให้เห็นถึงผลในทางปฏิบัติ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย