2475 อภิวัฒน์สยาม: เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่เสร็จ

Date

ชื่อหนังสือ :

2475 อภิวัฒน์สยาม: เปลี่ยนแปลงการปกครองที่ยังไม่เสร็จ

ชื่อผู้แต่ง :

ประชา หุตานุวัตร

เลขเรียก :

320.9593 ป232ส 2563 ฉ.1

รายละเอียด :

เรื่องราวจากคำบอกเล่าของ ส.ศิวรักษ์ เกี่ยวกับการอภิวัฒน์สยาม เมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะ ส.ศิวรักษ์ เล่าจากความทรงจำอันมีความแม่นยำสูง โดยมีแหล่งข้อมูลจากทั้งบุลคลที่เป็นต้นตอ หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นต้นตอ ของเรื่องราวจำนวนมากทั้งไทยและเทศ และจากหนังสือ หรือเอกสารสำคัญที่ ส.ศิวรักษ์ มีโอกาสได้อ่านหรือเข้าถึงได้ อย่างจะหาใครทำเช่นนี้น่าไม่มีอีกแล้ว

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย