เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ : มองผ่านประเด็นการรวมประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ : มองผ่านประเด็นการรวมประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

วิเชียร อินทะสี

เลขเรียก :

320.09519 ว562ก 2564 ฉ.1

รายละเอียด :

เมื่อผู้นำเกาหลีทั้งสองประชุมสุดยอดร่วมกันและภาพปรากฏในสื่อ ได้เรียกความสนใจอย่างมากจากสาธารณชน และเกิดการคาดคะเนว่าการรวมเกาหลี อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่สิ่งที่เป็นจริง กลับไม่เป็นไปเช่นนั้น เหตุผลประการสำคัญก็คือ ความเป็นมาของเกาหลีทั้งสองและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาถือว่าซับซ้อน การรวมกันแบบทันทีทันใดโดยใช้กำลังทหาร ดังการเกิดสงครามเกาหลี ก็เป็นที่ประจักษ์ถึงความล้มเหลว แม้การรวมเกาหลีเป็นความมุ่งหวังสำคัญของประชาชนและผู้นำเกาหลีทั้งสอง แต่เมื่อเกิดวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือขึ้น ทำให้ประเด็นการรวมเกาหลีอยู่ในระดับที่รองลงมา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย