ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องชีแยร์

Date

ชื่อหนังสือ :

ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของ ฌาคส์ ร็องชีแยร์

ชื่อผู้แต่ง :

เลขเรียก :

รายละเอียด :

“ฌาคส์ ร็องซีแยร์” เป็นนักคิดที่ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากมาร์กซ์แต่กลับปฏิเสธสังคมวิทยาแบบมาร์กซิสต์โดยสิ้นเชิง วิธีวิทยาที่ร็องซีแยร์ใช้ในการศึกษาการเมือง คือการทำให้เป็นปัญหา การตั้งคำถาม หรือการไม่เห็นด้วยกับระบบที่ดำรงอยู่ ด้วยการให้ความสนใจศึกษาสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ สิ่งที่ขาดหายไป สิ่งที่ถูกสลับที่สลับทาง สิ่งที่ไม่มีเสียง ไม่มีพื้นที่ หรือก็คือ “ส่วนที่ถูกนับเพื่อที่จะไม่นับรวมให้เป็นส่วน” ของระบบนั้นเอง สำหรับร็องซีแยร์ การปลดปล่อยมวลมนุษย์ที่แท้จริง คือ การยืนยันตอกย้ำเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกคน ส่วนเป้าหมายในงานศึกษาของร็องซีแยร์ อยู่ที่การฟื้นฟูการเมืองให้กลับมาเป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของทุกคน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย