ปฏิวัติ ร.ศ.130 

Date

ชื่อหนังสือ :

ปฏิวัติ ร.ศ.130 

ชื่อผู้แต่ง :

เหรียญ ศรีจันทร์

เลขเรียก :

320.9593 ห728ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

บันทึกความทรงจำร่วมของ ร.ตเหรียญ และ ร.ตเนตร พูนวิวัฒน์ บันทึกถึงความเป็นมาของการก่อตัวของความคิดในการพยายามปฏิวัติการเมืองของคณะ ร.ศ.๑๓๐ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๙ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เป้าหมายของการปฏิวัติ การขยายแนวร่วมการทรยศหักหลังน้ำใจของเพื่อนนักปฏิวัติ การถูกจับกุมและไต่สวนจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การถูกคุมขังลงทัณฑ์ ชีวิตนักโทษการเมืองในคุก ชีวิตนักปฏิวัติหลังการพ้นโทษ การสนับสนุนการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ของพวกเขากล่าวไดว่า บันทึกความทรงจำเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นงานเขียนที่สำคัญและถูกใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาเหตุการณ์ครั้งนั้นมากที่สุดความพยายามปฏิวัติร.ศ๑๓๐ เหตุการณ์นี้ไม่เป็นแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองบนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของสยามเท่านั้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย