การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ 

Date

ชื่อหนังสือ :

การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ 

ชื่อผู้แต่ง :

ประจักษ์ ก้องกีรติ

เลขเรียก :

320.02 ม498 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือ “การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์” เล่มนี้ เป็นผลผลิตแห่งปัญญาที่สะท้อนความรู้และความไม่รู้ของผู้ติดตาม หลงใหล และศึกษาประเด็นต่าง ๆ เนื้อหายังนำผู้อ่านเข้าสู่การตั้งคำถามกับภาวะต่าง ๆ รอบตัวในแบบรัฐศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานการทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า อำนาจ รัฐ ชาติ ระบอบ รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมืองประชาชน ซึ่งมีพัฒนาการอย่างสุดเหวี่ยงในบางช่วงเวลาของสังคม อีกทั้งไม่ได้ละทิ้งพลวัตของประเด็นพื้นฐานเหล่านี้ อาทิ การแบ่งแยกอำนาจ การกระจายอำนาจ ตลอดจนความย้อนแย้งและเร้าใจของพรรคการเมือง ความรุนแรง อคติ และความปรารถนากับกติกาเรื่องเพศ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย