แนวคิดปรัชญาการเมืองของเปลโตและอริสโตเติล

Date

ชื่อหนังสือ :

แนวคิดปรัชญาการเมืองของเปลโตและอริสโตเติล

ชื่อผู้แต่ง :

ส.ศิวรักษ์

เลขเรียก :

320.01 ส868น2565 ฉ.1

รายละเอียด :

ปรัชญาตะวันตก โดยเฉพาะปรัชญาการเมืองนั้น ถ้าเจาะจงตัวบุคลกันแล้ว ย่อมเริ่มสดมภ์หลักขึ้นที่โสกราตีส ซึ่งไม่ได้เขียนอะไรไว้ให้ปรากฎ หากมาปรากฎเป็นข้อเขียน โดยเสริมเติมแต่งทางหลักวิชามากขึ้นโดยเปลโต และจึงถึงจุดสุดยอดทางตรรกวิทยาที่อริสโตเติล นี้นับว่าเป็นยุคทองของปรัชญากรีกสมัยโบราณและในบรรดาปรัชญาเมธีทั้ง 3 ท่านนี้ อริสโตเติลมีอิทธิพลกว้างไกลกว่าใครอื่นหมด ยิ่งในทางศาสตร์แห่งรัฐแล้ว ได้อธิบายความอย่างสมบูรณ์ที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ในยุคสมัยของท่าน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย