เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน

Date

ชื่อหนังสือ :

เมียนมา การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน

ชื่อผู้แต่ง :

ดุลยภาค ปรีชารัชช

เลขเรียก :

320.9591 ด728ม 2563 ฉ.1

รายละเอียด :

“เมียนมา: การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน” หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศเมียนมาในมิติของ “การเปลี่ยนผ่าน” ของประเทศ ที่จะฉายให้เห็นถึงภาพของปฏิสัมพันธ์และบทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ในเมียนมาได้อย่างชัดเจน และหนังสือเล่มนี้ยังช่วยขยายบริบททางประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การปกครอง ความมั่นคง และการเมืองภายในของประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้ เห็น ทำความเข้าใจ เรียนรู้ ถึงบริบทของสังคมการเมืองเมียนมาได้อย่างรอบด้าน สำหรับการทำความเข้าใจเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่มีความซับซ้อนของหลากตัวแสดง และมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เบื้อหลังเหล่านั้นมีพลังและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนผ่านของการเมืองในประเทศเมียนมา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย