จากมือตบถึงนกหวีด : พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ

Date

ชื่อหนังสือ :

จากมือตบถึงนกหวีด : พัฒนาการและพลวัตของขบวนการต่อต้านทักษิณ

ชื่อผู้แต่ง :

กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

เลขเรียก :

320.9593 ก125จ 2563 ฉ.1

รายละเอียด :

ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งตลอดช่วงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา งานชิ้นนี้พยายามขยายพรมแดนการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านการศึกษาพัฒนาการและพลวัตของพลังทางการเมืองที่มีส่วนสำคัญในความขัดแย้งดังกล่าว ได้แก่ “ขบวนการต่อต้านอดีตนายกทักษิณและรัฐบาลตัวแทน (nominee government)”

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย