ฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ 

Date

ชื่อหนังสือ :

ฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ 

ชื่อผู้แต่ง :

พิพัฒน์ พสุธารชาติ

เลขเรียก :

320.513 ฟ551 2563 ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือ “ฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่” เล่มนี้ รวมบทความที่เขียนโดยนักวิชาการตะวันตกและนักวิชาการไทย เป็นการอธิบายว่าฟูโกต์เห็นดีกับเสรีนิยมใหม่ หรือไม่ อย่างไร? เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกเป็นการกล่าวถึงความคลุมเครือของ “เสรีนิยมใหม่” ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคสอง ซึ่งพูดถึงเรื่องอื้อฉาวของฟูโกต์กับเสรีนิยมใหม่ นับว่าเป็นหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ “ฟูโกต์” ในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน!

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย