พระปกเกล้าฯ กับคณะราษฎร

Date

ชื่อหนังสือ :

พระปกเกล้าฯ กับคณะราษฎร

ชื่อผู้แต่ง :

สุพจน์ ด่านตระกูล

เลขเรียก :

320.9593 ส826พ 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ เบื้องหลังการสละราชสมบัตินั้น จากเอกสาร ภายในหนังสือเล่มนี้ จะเห็นถึงความปัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างรัชกาลที่ 7 และคณะราษฎร หลายบทหลายตอน มิได้ราบรื่น งดงาม หรือเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย “พระองค์สละราชสมบัติด้วยความเต็มพระทัย หรือทรงถูกบีบบังคับให้สละราชสมบัติกันแน่”มูลเหตุอะไรที่ทำให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติทันที เอกสารในหนังสือ “พระปกเกล้าฯ กับคณะราษฎร” เล่มนี้ มีทั้งบันทึก หนังสือ และโทรเลขโต้ตอบ ที่มีผู้เซ็นรับรองเอกสารทุกชิ้น ถอดรหัสความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของผู้เกี่ยวข้อง และบันทึกคําอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรครั้งประวัติศาสตร์ ที่พิจารณาถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย