ประวัติปรัชญาการเมือง เล่ม 1, เล่ม 2, เล่ม 3

Date

ชื่อหนังสือ :

ประวัติปรัชญาการเมือง เล่ม 1, เล่ม 2, เล่ม 3

ชื่อผู้แต่ง :

ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ สมบัติ จันทรวงศ์, แปล

เลขเรียก :

320.01 ป372 2564 ล.1

รายละเอียด :

นับตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1963 ประวัติปรัชญาการเมือง ของ ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อปซีย์ จัดได้ว่าเป็นการนำเสนอความคิดหลักๆ ของผู้ก่อเกิดจารีตของปรัชญาการเมืองตะวันตก ตั้งแต่สมัยคลาสติกของกรีกโบราณมาจนถึงสมัยศตวรรษที่ 20 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความคิดของปรัชญาเมธีทั้งหลาย และได้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศของหนังสืออื่นในสาขาวิชานี้ขึ้นใหม่

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย