สิทธิทางรัฐธรรมนูญ

Date

ชื่อหนังสือ :

สิทธิทางรัฐธรรมนูญ

ชื่อผู้แต่ง :

ปวริศร เลิศธรรมเทวี

เลขเรียก :

323 ป492ส 2565

รายละเอียด :

ไม่ว่าข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากน้อยเพียงใด แต่การบัญญัติหลักการไว้ว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคำวินิจฉัยว่า การกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 213)” เป็นบทบัญญัติ “สิทธิทางรัฐธรรมนูญ”

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย