สันติสุขภายใต้วิถีที่แตกต่าง

Date

ชื่อหนังสือ :

สันติสุขภายใต้วิถีที่แตกต่าง

ชื่อผู้แต่ง :

สถาบันพระปกเกล้า

เลขเรียก :

327.172 ส181ส 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

การดำเนินการด้านสันติสุขในสังคมไทย — ปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อจำกัดในการดำเนินงาน — ผลที่พึงปราถนาเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม — บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาสันติสุขภายใต้วิถีที่แตกต่าง.

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย