เศรษฐมิติพื้นพื้น

Date

ชื่อหนังสือ :

เศรษฐมิติพื้นพื้น

ชื่อผู้แต่ง :

พีระ ตั้งธรรมรักษ์

เลขเรียก :

330.0125195 พ796ศ 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นการให้ความรู้ทางเศรษฐมิติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทราบถึงภาพรวม และเห็นถึงประโยชน์ของวิชาเศรษฐมิติ โดยเนื้อหารายละเอียดของแต่ละบทจะอาศัยการเล่าทฤษฏีเศรษฐมิติผ่านตัวอย่างประกอบที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เน้นให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานและวิธีการนำไปใช้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย