สรรค์สร้างแรงงานสร้างสรรค์

Date

ชื่อหนังสือ :

สรรค์สร้างแรงงานสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง :

เสาวรัจ รัตนคำฟู...(และคนอื่น ๆ)

เลขเรียก :

331.1 ส333 2564

รายละเอียด :

 หนังสือเล่มนี้บอกเล่าผลการศึกษาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของแรงงานสร้างสรรค์ไทยในยุคหลังโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโมเดลใหม่ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยที่มีการปรับตัวและต่อยอดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย