ธนาคารอิสลามและหลักซะรีอะห์ นิยาม หลักฐาน แนวทางปฏิบัติ และประเด็นทัศนะที่แตกต่าง

Date

ชื่อหนังสือ :

ธนาคารอิสลามและหลักซะรีอะห์ นิยาม หลักฐาน แนวทางปฏิบัติ และประเด็นทัศนะที่แตกต่าง

ชื่อผู้แต่ง :

สมีธ อีซอ

เลขเรียก :

332.1 ส313ธ 2561

รายละเอียด :

หนังสือ “ธนาคารอิสลามและหลักชะรีอะห์” นิยาม หลักฐาน แนวทางปฏิบัติ และประเด็นทัศนะที่แตกต่าง เล่มนี้ อธิบายให้เห็นถึงธนาคารอิสลามใช้หลักชะรีอะห์ใด (บทบัญญัติ) อย่างไร ในผลิตภัณฑ์ของธนาคารอิสลามและหลักการดำเนินงาน มีตัวบท หลักฐาน แนวทางปฏิบัติ และประเด็นที่แตกต่างของทัศนะนักวิชาการทั้งหลาย เป็นเช่นใด เพื่อให้มีความเข้าใจว่า การดำเนินงานของธนาคารอิสลามนั้นมีความแตกต่างกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอย่างไร

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย