ดอกเบี้ย ริบา และต้นทุน การดำเนินงานของธนาคาร

Date

ชื่อหนังสือ :

ดอกเบี้ย ริบา และต้นทุน การดำเนินงานของธนาคาร

ชื่อผู้แต่ง :

เอ.แอล.เอ็ม.อับดุล กาฟูร

เลขเรียก :

332.82 อ869ด 2556

รายละเอียด :

ดอกเบี้ย ริบา และต้นทุนของธนาคาร ในภาษาอังกฤษเรียกดอกเบี้ยว่า Usury และ Interest ภาษาอาหรับเรียกดอกเบี้ยว่า ริบา ดอกเบี้ยในคำทั้งสามมีที่มา ความหมาย ความสำคัญ และมีผลต่อชะตากรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ ปัจจุบัน ธนาคารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตทางธุรกิจของมนุษย์ทั่วโลก และธนาคารทั้งหมดวางพื้นฐานอยู่บนระบบดอกเบี้ย จนชาวโลกเข้าใจว่าหากไม่มีดอกเบี้ย ธนาคารไม่สามารถดำเนินกิจการได้ แต่อิสลามไม่เชื่อเช่นนั้นและมีทางออกให้โดยวิถีทางการเงินอิสลามที่ปลอดดอกเบี้ย หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ให้เราเห็นว่า ในสิ่งที่เราเรียกกันว่าดอกเบี้ยนั้น มันมิได้เป็นริบาไปเสียทั้งหมด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย