คำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์เรื่องดอกเบี้ย

Date

ชื่อหนังสือ :

คำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์เรื่องดอกเบี้ย

ชื่อผู้แต่ง :

เมาลานา มุฮัมมัด ฏอกี อุษมานี

เลขเรียก :

332.82 ม829ค 2556

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้พบการวินิจฉัยและการพิพากษาของศาลที่หักล้างทฤษฎีดอกเบี้ย โดยอาศัยหลักการศาสนาและหลักวิชาการที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงพิษภัยของดอกเบี้ยและยืนยันว่าแม้ไม่มีดอกเบี้ยธุรกิจการค้า การลงทุน การเงินและการธนาคารก็สามารถดำเนินต่อไปได้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย