การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อใช้สิทธิในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Date

ชื่อหนังสือ :

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อใช้สิทธิในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ชื่อผู้แต่ง :

นิตยา โพธิ์นอก/รัชวดี แสงมหะหมัด

เลขเรียก :

333.911 น577ก 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

ชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการจัดการลุ่มน้ำไทยการจัดการลุ่มน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการมีส่วนร่วมของพลเมืองการพัฒนาแหล่งน้ำไทย — สงขลา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย