เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรม และพระราชวิจารณ์โต้แย้งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Date

ชื่อหนังสือ :

เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรม และพระราชวิจารณ์โต้แย้งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชื่อผู้แต่ง :

ชมพร ไชยล้อม

เลขเรียก :

330.9593 ค823 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยสองชิ้น คือ เค้าโครงเศษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ หรือสมุดปกเหลือง และอีกชั้นคือ บันทึกพระบรมราชวิจารณ์ของพระบาทสมเด็จประปกเกล้าฯ อันเปรียบเสมือนบทวิจารณ์สมุดปกเหลือง หรือที่เทียบเรียกกันว่าสมุดปกขาวการรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยสองชิ้นไว้ด้วยกัน ก็เพื่อให้ผู้สนใจใฝ่รู้ถึงปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นได้อย่างเข้าใจเข้าถึงอย่างเป็นนัยยะสำคัญและเพื่อรักษาต่อยอดเอกสารสำคัญ ให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาที่ไปในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองไทยในสมัยนั้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย