กระบวนการตั้งราคาถอดรหัสแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Date

ชื่อหนังสือ :

กระบวนการตั้งราคาถอดรหัสแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง :

ณัฐพล อัสสะรัตน์

เลขเรียก :

338.52 ณ342ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ได้ถอดรหัสองค์ความรู้และแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระบวนการตั้งราคา เพื่อนำเสนอในมุมมองเชิงปฏิบัติให้ผู้ศึกษาเข้าใจบทบาทของราคาในกระบวนการธุรกิจ สามารถออกแบบราคา และกำหนดกลยุทธ์ราคาได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายองค์กร บริบทของตลาด กระบวนการภายในของธุรกิจ และสภาพการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาด้านการตลาดและผู้ประกอบการทั่วไปสามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการกำหนดกลยุทธ์ราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจตัวเองได้ โครงสร้างเนื้อหาของหนังสือได้ถูกออกแบบตามลำดับขั้นของกระบวนการตั้งราคา หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เป็นการคำนวณอย่างลึกซึ้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่มุ่งเน้นแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด การจัดการแบรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภค และการเงินการบัญชี มีการยกตัวอย่างธุรกิจในประเทศไทย ประกอบการอธิบายแนวคิดด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายที่สุด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย