ตะลุยโจทย์เตรียมสอบกฎหมายสี่มุมเมือง

Date

ชื่อหนังสือ :

ตะลุยโจทย์เตรียมสอบกฎหมายสี่มุมเมือง

ชื่อผู้แต่ง :

พงษ์สิริ ตาอินทร์

เลขเรียก :

340.092076 พ164ต 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยแนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่ง อาญา วิแพ่ง วิอาญา กว่า 600 ข้อ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบ “นิติกร” และตำแหน่งที่ใช้ “กฎหมายสี่มุมเมือง” สอบ เช่น พนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนักงานไต่สวน นักสืบสอบสวน นักวิชาการที่ดิน นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญ เป็นต้น แบ่งเป็น 1. ข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 300 ข้อ 2. ข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 100 ข้อ 3. ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พรบ.ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ จำนวน 100 ข้อ 4. ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 100 ข้อ ข้อสอบมีทั้งการทดสอบความจำมาตราสำคัญ ๆ ที่มักออกสอบ และโจทย์ตุ๊กตา อุทธรณ์ต่าง ๆ ให้ฝึกคิด ฝึกทำข้อสอบทุกรูปแบบ มั่นใจได้ว่า ผู้เขียนจะไม่เสียเวลาในการไปอ่านประมวลกฎหมายทั้ง 4 ฉบับอีกแน่นอน และสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ แทนการอ่านประมวลกฎหมายทั้ง 4 เล่มได้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย