รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก พ.ศ.2549 – 2561 สนามจิ๋ว พ.ศ.2548 – 2561

Date

ชื่อหนังสือ :

รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก พ.ศ.2549 - 2561 สนามจิ๋ว พ.ศ.2548 - 2561

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักงานศาลยุติธรรม

เลขเรียก :

340.076 ส691ร 2562

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้รวมข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ (2549 – 2561) ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชากฎหมายอาญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิชาเลือก วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28(2) (ก)(ข) (สนามจิ๋ว) ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ (2549 – 2561) ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชากฎหมายอาญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายวิชาเลือก วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชาภาษาเยอรมัน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย