แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

Date

ชื่อหนังสือ :

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ชื่อผู้แต่ง :

เลขเรียก :

342.0664 น927 2565

รายละเอียด :

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองนี้เป็นการคัดเลือกคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ซึ่งมีลักษณะเป็นการวางหลักกฎหมายปกครอง และเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ น่าจะเป็นประโยชน์และมีความสะดวกต่อการนำไปใช้ในด้านการศึกษาและการปฏิบัติงาน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย