การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน

Date

ชื่อหนังสือ :

การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน

ชื่อผู้แต่ง :

ไพโรจน์ วายุภาพ

เลขเรียก :

340.14 พ993ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ มุ่งหมายที่จะศึกษาถึงเรื่องของการเขียนคำพิพากษา และการนำความรู้ทางด้านภาษาเขียนมาใช้ในการเขียนคำพิพากษา อันจะช่วยให้มีการพัฒนาการเขียนคำพิพากษาให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่ผู้เขียนคำพิพากษาอาจนำไปใช้แก้ไขปัญหาในการเขียนคำพิพากษาได้ ทั้งเป็นโอกาสที่บุคคลซึ่งมีความสนใจจะได้รู้ว่า ผู้พิพากษาเขียนคำพิพากษาอย่างไร โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย