หมิ่นประมาท

Date

ชื่อหนังสือ :

หมิ่นประมาท

ชื่อผู้แต่ง :

รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง

เลขเรียก :

345.0256 ร639ห 2564

รายละเอียด :

 หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเรียบเรียง ทบทวน และวิเคราะห์ผลงานต่าง ๆ ของผู้รู้ทางกฎหมายและด้านอื่น ๆ และที่ขาดไม่ได้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย การไต่สวนมูลฟ้อง การใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาต้องกระทำโดยสุจริต คดีมีมูลและคดีไม่มีมูล การถามค้านพยานคดีหมิ่นประมาทในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง หมิ่นประมาท หมิ่นประมาทผู้ตาย หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ดูหมิ่นซึ่งหน้า ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับทนายความและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย