หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

ชื่อผู้แต่ง :

สุริยา ปานแป้น

เลขเรียก :

345.01 ส863ห 2560

รายละเอียด :

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรอัยการ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย