ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560: หลักนิติธรรม

Date

ชื่อหนังสือ :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560: หลักนิติธรรม

ชื่อผู้แต่ง :

บรรเจิด สิงคะเนติ

เลขเรียก :

340.1 ป153ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

1. หลักนิติธรรม ในมิติระหว่างประเทศ — 2. หลักนิติธรรม ในฐานะที่เป็นหลักพื้นฐานของรัฐเสรีธิปไตย — 3. หลักนิติธรรม ในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศและในรัฐธรรมนูญของไทย — 4. แนวทางในการบัญญัติหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย