ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญศึกษา : กลไกของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ สรุปการบรรยายและสัมมนาสาธารณะในประเด็นรัฐธรรมนูญศึกษา

Date

ชื่อหนังสือ :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญศึกษา : กลไกของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ สรุปการบรรยายและสัมมนาสาธารณะในประเด็นรัฐธรรมนูญศึกษา

ชื่อผู้แต่ง :

สถาบันพระปกเกล้า

เลขเรียก :

342.02 ส181ป 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 : รัฐธรรมนูญศึกษา : กลไกของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ สรุปการบรรยายและสัมมนาสาธารณะในประเด็นรัฐธรรมนูญศึกษา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย