คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป

Date

ชื่อหนังสือ :

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง :

วิวรรธน์ ดำรงกุลนันท์

เลขเรียก :

345 ว741ค 2563

รายละเอียด :

หนังสือ“ คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษากฎหมายและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป” ตั้งแต่มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๐๖ โดยผู้เขียนได้ดำเนินเนื้อเรื่องแบบ“ เรียงมาตราเพื่อความสะดวกแก่การศึกษา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย