กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง :

พรรณรัตน์ โสธรประภากร

เลขเรียก :

342.09 พ266ก 2564

รายละเอียด :

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นจากผลพวงของระบอบประชาธิปไตย ตามหลักที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจและประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองจากหลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนี้ ได้พัฒนาทำให้เกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางได้มอบอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถดำเนินการบริหารจัดการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง ตามขอบเขตของกฎหมาย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย