28 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา เล่ม2

Date

ชื่อหนังสือ :

28 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา เล่ม2

ชื่อผู้แต่ง :

น้ำทิพย์ อยู่สำราญ บรรณาธิการ

เลขเรียก :

345 ย311 2563

รายละเอียด :

หนังสือรวม “พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา” ผู้จัดทำได้รวบรวมปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัยและจัดพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง อาทิ หนังสือ ๒๘ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา ๑ และในรูปแบบกลุ่มกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา กลุ่มโลจิสติกส์, เงินสินบนรางวัล ๑๕๒ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา ๑๒ เล่ม/ชุด , รวมคำฟ้องพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา และกลุ่ม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ ดังคลิปข้างต้น อันเป็นองค์ประกอบของกฎหมายความผิดทางอาญาที่สำคัญ สำหรับพนักงาน ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ ผู้ใช้กฎหมาย ผู้สนใจและ ปชช. ทุกอาชีพ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย