ตำราว่าความ และการสอบใบอนุญาตทนายความ

Date

ชื่อหนังสือ :

ตำราว่าความ และการสอบใบอนุญาตทนายความ

ชื่อผู้แต่ง :

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

เลขเรียก :

340.023 ก768ต 2564

รายละเอียด :

การสอบใบอนุญาตทนายความ มีแต่การสอบตั๋วรุ่นและสอบตั๋วปี ผู้เขียนคำนึงถึงผู้ที่ เข้ารับการสอบเป็นทนายความแต่ยังสอบไม่ได้ ซึ่งผู้เขียนเข้าใจในการสอบได้เป็นอย่างดี เพราะ ผู้เขียนเคยสอบไม่ผ่าน จึงเข้าใจความรู้สึกนั้นดีผู้เขียนสอบไม่ผ่านครั้งแรกเพราะผู้เขียนไม่ได้อ่านและไม่ได้สนใจในการสอบ เท่าที่ควร โดยคิดว่าง่าย โดยผู้เขียนตั้งตนอยู่ในความประมาทพลาดท่าต่อมาผู้เขียนจึงตั้งใจอ่านตั้งใจศึกษาในการสอบใบอนุญาตทนายความและเข้าใจหลัก ในการสอบใบอนุญาตทนายความโดยผู้เขียนได้สอบครั้งแรกคือตั๋วรุ่นแล้วผู้เขียนลองสอบตั๋วปี ผู้เขียนจึงรู้หลักการสอบทั้งตัวรุ่นและตั๋วปีหนังสือเล่มนี้ไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดแต่ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ น่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนนักกฎหมายทุกท่านโดยหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการเตรียมตัว สอบให้ได้ทำอย่างไรและหลักเกณฑ์การทำคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ สำนวน และจะกล่าวถึงคำให้การทั้งคดีแพ่งและคำให้การคดีอาญารวมทั้งการทำโนส การร่าง สัญญา การร่างพินัยกรรม รวมถึงการทำคำร้องในคดีแพ่งและคดีอาญา พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ใน การทำข้อสอบอย่างไรถึงจะทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี พร้อมทั้งตัวอย่างที่น่าจะออกสอบของ การสอบใบอนุญาตว่าความหรือการสอบใบอนุญาตทนายความ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย