รวมกฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด

Date

ชื่อหนังสือ :

รวมกฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด

ชื่อผู้แต่ง :

คณะวิชาการ The Justice Group

เลขเรียก :

342.06 ค125ร 2566

รายละเอียด :

หนังสือรวมกฎหมายปกครอง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๖) เล่มนี้ ได้รับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒, ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย