เขียนตอบข้อกฎหมาย (ฉบับเตรียมสอบภาค1)

Date

ชื่อหนังสือ :

เขียนตอบข้อกฎหมาย (ฉบับเตรียมสอบภาค1)

ชื่อผู้แต่ง :

ยงยศ เอี่ยมทอง

เลขเรียก :

340.076 ย125ข 256? ฉ.1

รายละเอียด :

การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย มีหลักปรัชญาว่า “ทำอย่างไรผู้ถูกทดสอบจึงสามารถสื่อความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นภาษาเขียนให้ผู้ทดสอบหรือกรรมการผู้ตรวจข้อสอบทราบว่าผู้ถูกทดสอบมีความรู้ในวิชากฎหมายตามที่ถูกทดสอบ”นั่นก็คือผู้ถูกทดสอบจะต้องเขียนตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนกะทัดรัด สละสลวย โดยใช้ภาษากฎหมายนั่นเอง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย