หลัก วิ.อาญา

Date

ชื่อหนังสือ :

หลัก วิ.อาญา

ชื่อผู้แต่ง :

สุจิต ปัญญาพฤกษ์

เลขเรียก :

345.05 ส752ห 2564

รายละเอียด :

เนื่องจาก ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารนี้ เป็นครั้งที่10แล้ว เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทันกาลสมัยยิ่งขึ้นเหมาะแก่การทบทวนต่อไปเอกสารนี้ ยังคงมุ่งชี้ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญเท่านั้น เพื่อให้เห็นภาพรวม เนื้อหาตามเอกสารนี้จึงมิได้ครบถ้วนดั่งเช่นคำบรรยายกฎหมายทั่วไป เนื้อหาเอกสารนี้ประกอบด้วยประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญที่แก้ไขล่สุดโดยย่อ แนววินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด เฉพาะส่วนวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายที่กล่าวถึง และตัวอย่างประเด็นข้อสอบล่าสุดจากทั้ง ๓ สนามสอบได้แก่ เนติฯ อัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งปรับเปลี่ยนตัดแปลง เพื่อมุ่งชี้ประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องนั้น ๆหวังว่า ประโยชน์ของเอกสารนี้ คงจะมีมากกว่า ข้อบกพร่อง หากยังมีปรากฏอยู่บ้าง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย