กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

ชื่อผู้แต่ง :

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช

เลขเรียก :

341 ป413ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนีเอธิบายที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศตามข้อที่ 38 แห่งรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้อธิบายหลักการสำคัญของสนธิสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 เช่น ความหมายและประเภทของสนธิสัญญา การทำสนธิสัญญาและการแสดงเจตนาเข้าผูกพัน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย