กฎหมายระหว่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

จันตรี สินศุภฤกษ์

เลขเรียก :

341 จ242ก 2566

รายละเอียด :

รากฎหมายระหว่างประเทศครั้งนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระใน บทที่ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา (The Law of Treaties ) ให้มีความสมบูรณ์และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่มักมีการถกเถียงกันว่าตราสารระหว่างประเทศ (International Instruments) นั้น เป็นสนธิสัญญา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย