คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

Date

ชื่อหนังสือ :

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน

ชื่อผู้แต่ง :

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

เลขเรียก :

342 ว188ค 2565

รายละเอียด :

“คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน ฉบับแก้ไข” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิชานิติศาสตร์ และสาธารณะชนที่สนใจในวิชาการทางด้านกฎหมายมหาชน และหวังว่าสักวันหนึ่งหลักกฎหมายมหาชนที่ถูกต้อง เปี่ยมด้วยเหตุผลและความเป็นธรรมจะได้มีที่ยืนที่มั่นคงและเจริญงอกงามในสังคมไทย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย