การใช้การตีความกฎหมาย

Date

ชื่อหนังสือ :

การใช้การตีความกฎหมาย

ชื่อผู้แต่ง :

กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์

เลขเรียก :

340.11 ก351ก 2563

รายละเอียด :

ความสำคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมายหลักทั่วไปเกี่ยวกับการใช้การตีความกฎหมายการตีความกฎหมายเอกชน : สัญญาสำเร็จรูปการตีความกฎหมายเอกชน : ประกันภัยการตีความกฎหมายอาญา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย