รวมกฎหมายแรงงาน

Date

ชื่อหนังสือ :

รวมกฎหมายแรงงาน

ชื่อผู้แต่ง :

คณะวิชาการ The Justice Group

เลขเรียก :

344.01 ค125ร 2566

รายละเอียด :

“รวมกฎหมายแรงงาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2566)” เล่มนี้ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย