เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ

Date

ชื่อหนังสือ :

เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ

ชื่อผู้แต่ง :

สุรัชดา รีคี

เลขเรียก :

340.114 ส856อ 2565

รายละเอียด :

เอควิตี ในหนังสือเล่มนี้ พยายามนำเสนอมุมมองที่กว้างและลึกกว่าเข้าใจเพียงกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบริบททางสังคม และ พัฒนาการของกฎหมายและสังคมในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผลต่อวิวัฒนาการของเอควิตี้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย