หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง :

สมยศ เชื้อไทย

เลขเรียก :

342 ส274ห 2565

รายละเอียด :

ลักษณะธรรมชาติของกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่มุ่งจัดระเบีบยบงานทางการเมืองหรืองานบริหารซึ่งมีเนื้องานที่ หลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็ว การจัดระเบียบจึงมีความยุ่งยากและซับซ้อน เพราะมิติหนึ่งเป็นงานทางบริหารที่ต้องการความยืดหยุ่น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย