บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมายกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ

Date

ชื่อหนังสือ :

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมายกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง :

กฤษณ์ อุทัยรัตน์

เลขเรียก :

342.0858 ก281บ 2565

รายละเอียด :

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย