ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

Date

ชื่อหนังสือ :

ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้แต่ง :

ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ...(และคนอื่น ๆ)

เลขเรียก :

342.0858 ถ319 2565

รายละเอียด :

การบังคับใช้ของกฎหมาย — ข้อมูลส่วนบุคคล — ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล — ฐานทางกฎหมาย — ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล — การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ — การแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล — การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล — เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล — ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย