รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

คณะวิชาการ The Justice Group

เลขเรียก :

341.758 ค125ร

รายละเอียด :

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติทางปัญญาฯ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2566 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย