ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2566 เล่ม 1,2 ฉบับสมบูรณ์ ณ 1 มกราคม 2566

Date

ชื่อหนังสือ :

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2566 เล่ม 1,2 ฉบับสมบูรณ์ ณ 1 มกราคม 2566

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักพิมพ์ธรรมนิติ, เรียบเรียง

เลขเรียก :

343.036 ป353 2566 ฉ.1

รายละเอียด :

ในปัจจุบันได้มีการใช้ประมวลรัษฎากรแพร่มากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษา กรงสรรพากร ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนาย นักธุรกิจ นักบัญชี ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย