เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน น.1-7

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน น.1-7

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์

เลขเรียก :

346.07 ม192อก 2562

รายละเอียด :

 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายตั๋วเงิน คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค แนวปฏิบัติทางธุรกิจเกี่ยวกับตั๋วเงินและการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ พร้อมทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คฯ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย